Rafał Korzeniec

Rafał Korzeniec

Tester oprogramowania. Zajmuję się testami funkcjonalnymi i wydajnościowymi. Korzystam z takich narzędzi jak InteliJ, JMeter, Postman, Jira, TestRain, Github, Selenium IDE. Znam takie technologie jak Java, Selenium Webdriver, BDD & Cucumber, SQL.