Kancelaria Adwokacka Piotr Baranowicz

Kancelaria Adwokacka Piotr Baranowicz

Adwokat Piotr Baranowicz ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku prawo. Obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod tytułem" Specyfika bankowej spółki akcyjnej". Jego promotorem był Prof. Wojciech Pyzioł z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Następnie ukończył aplikację adwokacką w Krakowie i zdał egzamin adwokacki. Ma szerokie zainteresowania. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym (sprawy spadkowe, rzeczowe i zobowiązania), prawie rodzinnym i gospodarczym (sporządzanie umów i pozwów).